Kobylisení

Kobyla není zebra

Sobota 21. září, 10:00-21:00, Kobylisské náměstí

Zažít město jinak Kobylisení

Sousedské slavnosti v rámci Zažít město jinak poprvé v Kobylisích! Přijďte si užít zářijovou sobotu, podívat se na vystoupení Vašich dětí a seznámit se se sousedy.

Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

Zažít město jinak 2013. Nadace Vodafone Česká Republika. Městská část Praha 8. Salesiánské středisko mládeže Praha – Kobylisy. Spirála, DDM Praha 8. Základní škola Na Šutce. Nakladatelství Portál. Základní umělecká škola Klapkova, Praha 8. Gymnázium Ústavní 400. RAMUS. LATA.